Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Spotkania

Serdecznie zapraszamy na nasze comiesięczne spotkania, które odbywają się w każda pierwszą niedzielę, po pierwszym danego miesiąca (za wyjątkiem września, kiedy to wspólnie świętujemy Krakowskie Miodobranie). Ze względu na obecną sytuację związaną z Covid-19 o miejscu i godzinie najbliższego spotkania poinformujemy niebawem. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się nam wrócić na ul. Loretańską.

W 2021 r. spotykamy się

3 października 

7 listopada

5 grudnia

Od września wracamy też do cotygodniowych spotkań w klubie ZPK przy ul. Kołłątaja 14/11, w godzinach od 18:00 do 20:00, gdzie w miłej atmosferze rozmawiamy o pszczołach i nie tylko. 


Serdeczenie zapraszamy