Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Spotkania

Serdecznie zapraszamy na nasze comiesięczne spotkania, które odbywają się w każda pierwszą niedzielę, po pierwszym danego miesiąca (za wyjątkiem września, kiedy to wspólnie świętujemy Krakowskie Miodobranie). Od roku 2021 będziemy się spotykać  w sali na AGH w budynku B6, WiMiC al. Mickiewicza 30. Budynek B6 znajduje się w rejonie ulicy Akademickiej.

Od listopada wracamy też do cotygodniowych spotkań w klubie ZPK przy ul. Kołłątaja 14/11, w godzinach od 18:00 do 20:00, gdzie w miłej atmosferze rozmawiamy o pszczołach i nie tylko. 

Daty comiesięcznych spotkań w 2021 r.

5 grudnia

Rok 2022

2 stycznia

6 lutego

6 marca - Walne Zaberanie Członków

3 kwietnia

8 maja

5 czerwca

3 lipca

7 sierpnia

9-11 września -  Krakowskie Miodobranie

2 października

6 listopada

4 grudniaSerdeczenie zapraszamy