Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Spotkania

Serdecznie zapraszamy na nasze comiesięczne spotkania, które odbywają się w każda pierwszą niedzielę, po pierwszym danego miesiąca (za wyjątkiem września, kiedy to wspólnie świętujemy Krakowskie Miodobranie). W roku 2023 będziemy się spotykać  w sali na AGH w budynku B6, WiMiC al. Mickiewicza 30. Budynek B6 znajduje się w rejonie ulicy Akademickiej. Spotkania odbywają sie w godzinach od 9:00 do 11:00.


Daty comiesięcznych spotkań w 2024 r.

7 stycznia - Spotkanie Opłatkowe

4 lutego

3 marca - Walne Zaberanie Członków

7 kwietnia

5 maja

2 czerwca

7 lipca

4 sierpnia

6-8 września -  Krakowskie Miodobranie

6 października

3 listopada

8 grudnia


Serdeczenie zapraszamy