Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
09-10-2019

/  REFUNDACJE KOWR 2020 – WAŻNE!


W roku 2019/2020 Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich będzie realizowało projekty KOWR w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” samodzielnie. W tym celu przygotowaliśmy dla naszych członków „Poradnik refundacyjny”. Można go pobrać w zakładce Do pobrania

Pytania dotyczące projektów prosimy kierować do kol. Moniki Leleń (preferowana droga mailowa). 

Osoby nie obecne na październikowym zebraniu prosimy o uzupełnienie ankiety oraz formularza z danymi niezbędnymi do korzystania z projektów. Ankieta oraz formularz będą dostępne w klubie w wersji papierowej.
W zakładce do pobrania znajdują się:


Ankieta – zapotrzebowanie na sprzęt, leki, odkłady, pszczoły, analizę miodu – prosimy o jej uzupełnienie oraz przesłanie skanu na adres biuro@zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl lub dostarczenie do klubu na Kołłątaja w każdy wtorek lub uzupełnienie ankiety elektroniczne poniżej

ANKIETA


Termin dostarczenia ankiety do 15 października


Formularz – dane pszczelarza korzystającego z projektów w celu zgłoszenia do KOWR-u. Formularz można wydrukować, uzupełnić wysłać skan na adres biuro@zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl lub dostarczyć do klubu na Kołłątaja w każdy wtorek lub uzupełnić formularz elektronicznie 

FORMULARZ


Termin dostarczenia formularza do15 października


Wniosek o refundację sprzętu pszczelarskiego – termin składania wniosków do 15 grudnia podczas comiesięcznych zebrań (szczegółowe informacje w poradniku refundacyjnym)


Wniosek o refundację sprzętu do gospodarki pasiecznej
- termin składania wniosków do 15 grudnia podczas comiesięcznych zebrań (szczegółowe informacje w poradniku refundacyjnym)


Warunki udziału w mechanizmie „wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022”
 
powrót