Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
03-04-2024

/  Dotacje do przezimowanych rodzin - Nabór 2024

Pszczelarki i Pszczelarze, ARiMR od 1 kwietnia 2024 r. rozpoczęła kolejny nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Nabór potrwa do 31 maja 2024 r.


Beneficjentem pomocy może być pszczelarz któremu został nadany numer identyfikacyjny tzw. numer EP. W przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

Do wniosku należy dołączyć wydane w 2024 roku zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, oraz o liczbie pni pszczelich. . Wniosek o takie zaświadczenie można złożyć także elektronicznie poprzez platforme ePUAP.

Kompletne wnioski wraz z zaświadczeniem od Powiatowego Lekarza Weterynarii o pomoc do przezimowanych rodzin można składać:

  • osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska).

Wniosek o pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich w formacie Excel

Wniosek o pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich w formacie PDF

Instrukcja wypełniania wniosku

Stawka pomocy wynosi 50 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 80 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 80 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Więcej szczegółów na stronie: www.gov.pl/web/arimr/nabor-2024---pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich
 
powrót