Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
10-03-2022

/  Zrzeszenie pomaga ukraińskiej rodzinie


Pszczelarki i Pszczelarze,

w związku z realizacja uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 6 marca 2022 informuję, że Skarbnik założył już specjalne konto bankowe, na które należy dokonywać wpłat w związku z udzielaną przez nasze Zrzeszenie pomocą ukraińskiej rodzinie uchodźców.

Wszystkich, którzy nie byli obecni na ostatnim zebraniu informuję, że podjęliśmy decyzję, że nasze Zrzeszenie zapewni ukraińskiej rodzinie mieszkanie w Krakowie przez okres do 12 miesięcy.

Mieszkanie zostało wynajęte przy ul. Obozowej i zamieszkały tam Lena, Alina i Inna, oraz mały Iwan. Treść podjętej przez Walne Zebranie uchwały znajdziecie poniżej.

UCHWAŁA NR 7/03/2022
Walnego Zebrania Członków Zrzeszenia z dnia 06.03.2022 o ustalenie dodatkowej składki na rok 2022. Walne Zebranie Członków działając na podstawie paragrafu §25 pkt 15 Statutu postanawia:

1. Ustalić dodatkową składkę członkowską na okres jednego roku, w wysokości 20zł miesięcznie.

2. Ustalić termin wpłat w całości tj. 240,00zł w terminie do 31 marca 2022 lub w wyjątkowych sytuacjach w dwóch ratach tj. 120 zł w terminie do 31 marca 2022 i 120 zł w terminie do 30 czerwca 2022.

3. Zobowiązać Zarząd Zrzeszenia do wydzielenia subkonta w celu zebrania, przechowywania oraz wydatkowania środków.

4. Przeznaczyć zebrane środki na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

5. Zobowiązać Zarząd Zrzeszenia do zorganizowania pomocy polegającej na zapewnieniu podstawowych potrzeb bytowych, w tym wynajmie mieszkania, dla rodziny uchodźców z Ukrainy na okres jednego roku, lub krócej w zależności od rozwoju sytuacji na Ukrainie.

6. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konto:

13 88040000 0050 0500 0822 0007

Wpłacamy całość 240zł lub w dwóch ratach po 120zł, zgodnie z podjętą na zebraniu decyzją.

W najbliższym czasie prześlę informacje, jak rodzina radzi sobie w Krakowie. Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ekspresowe zorganizowanie najpotrzebniejszych rzeczy niezbędnych do funkcjonowania naszych gości.

Jest mi też niezmiernie miło poinformować, że nasza akcja spotkała się z dużym uznaniem wśród wielu organizacji pszczelarskich i mam nadzieję, że stanie się inspiracją dla innych do mądrego pomagania.

Brawo MY!

                                                                                                              Sekretarz ZPK
                                                                                                               Monika Leleń
 
powrót