Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
11-02-2022

/  Konferencja w Karniowicach 2022


 Pszczelarki i Pszczelarze,

już jutro odbędzie się Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach on-line. Zapraszamy serdecznie do udziału.

Program konferencji:

od 9:00 do 10:15

oficjalne otwarcie konferencji oraz rozstrzygnięcie konkursu pasiek.

od 10:30 do 12:00

wykład Przemysława Szeligi
"Pszczoły odporne na warrozę - fakty, mity, marketing, nadzieja i przyszłość"

od 12:15 do 13:45

wykład Prof. Małgorzaty Bieńkowskiej
"Walka z warrozą przy ograniczeniu stosowania chemizacji w pasiekach"

Link do rejestracji:

Konferencja nie jest finansowana w ramach Programu Wsparcia Rolnictwa, wszyscy pszczelarze z naszego Zrzeszenia mogą wziąć w niej udział.

 
powrót