Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
01-02-2022

/  Ankieta pszczelarska


Pszczelarki i Pszczelarze,

prosimy o wypełnienie ankiety Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Puławach dotyczącej monitorowania fenologiczno-rolniczych warunków stacjonowania pasiek oraz wpływu pandemii COVID-19 na prowadzoną przez Państwa działalność pszczelarską.

Wypełnienie ankiety zajmie mniej niż 20 minut. Wasze odpowiedzi będą opracowywane z zastosowaniem metod statystycznych i publikowane w literaturze popularno-naukowej i naukowej oraz materiałach informacyjnych przeznaczonych dla pszczelarzy.

Wartość takich danych (i opracowanych na ich podstawie materiałów) rośnie, kiedy pochodzą one od jak największej liczby respondentów z różnych regionów naszego kraju, dlatego bez Państwa pomocy takie opracowania nie będą mogły być realizowane.

Prosimy, w miarę możliwości, o kompletne wypełnienie ankiety.

Serdecznie dziękujemy!
 
powrót