Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Spotkania

Spotkania miesięczne

Ogólne comiesięczne spotkania odbywają się w każda pierwszą niedzielę, po pierwszym danego miesiąca, w sali przy klasztorze Ojców Kapucynów w Krakowie ul. Loretańska 11 o godz. 9:00 (za wyjątkiem września).


w 2020 spotykamy się:

Spotkania w klubie

W każdy wtorek od godz. 18:00 do 20:00 o pszczołach rozmawiamy w naszym klubie,
przy ul. Kołłątaja 14/11.

Serdeczenie zapraszamy