Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Do pobrania

  
STATUT ZPK 

Składki członkowskie ZPK za rok 2019 

Deklaracja członkowska

-

KOWR 2019/20

Poradnik refundacyjny

Wniosek gospodarka wędrowna 2020

Formularz z danymi pszczelarza do druku

Wniosek sprzęt 2020

Ankieta wstępne zapotrzebowanie

Warunki udzialu w mechanizmie Wsparcie rynku produktow pszczelich na lata 2020-2022