Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Krakowskie Miodobranie

Krótki opis Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich


Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich jest rolniczym zrzeszeniem branżowym skupiającym w swoich szeregach hodowców pszczół, oraz osoby zajmujące się działalnością naukową w dziedzinie pszczelnictwa. Jest kontynuatorem Koła Pszczelarzy Kraków Śródmieście i Krowodrza. Obecnie liczy pond 140 członków, którzy posiadają łącznie ponad 2000 rodzin pszczelich. Zrzeszenie jest członkiem Wojewódzkiego Związku pszczelarzy w Krakowie, w którym zrzeszonych jest ponad 2000 pszczelarzy, posiadających łącznie ponad 30 000 rodzin pszczelich. Przez ponad 30 lat Prezesem oraz głównym inicjatorem rozwoju zrzeszenia był Pan Edward Kolarski, który obecnie będąc Honorowym Prezesem nadal służy doświadczeniem i radami kolejnym pokoleniom pszczelarzy.


Głównym celem działalności zrzeszenia jest stwarzanie lepszych warunków do prowadzenia hodowli pszczół, propagowanie pszczelarstwa poprzez działania edukacyjne i kulturalne. Działalność Zrzeszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Inicjatywy szkoleniowe podejmowane przez ZPK opierają się na relacjach mistrz – uczeń. Duże zróżnicowanie pod względem wieku i doświadczenia członków pozwala rozpowszechniać wiedzę o nowoczesnej gospodarce pasiecznej, jednocześnie wykorzystując doświadczenie pszczelarzy seniorów. Członkowie Zrzeszenia odbywają comiesięczne zebrania w Klasztorze ojców Kapucynów w Krakowie, oraz spotykają się podczas cotygodniowych dyskusji w tzw. klubie przy ul. Kołłątaja 14/11. Możliwość wymiany doświadczeń, obserwacji i wiedzy poprzez bezpośrednie kontakty pszczelarzy, reprezentujących różny stopień zaawansowania oraz prowadzących hodowle pszczół w różnych warunkach przyrodniczych na terenie całej Małopolski pozwala początkującym pszczelarzom zdobywać wszechstronną wiedzę z zakresu gospodarki pasiecznej. Przynosi to efekty poprzez ciągle wzrastająca liczbę nowych pszczelarzy wstępujących w szeregi Zrzeszenia. W 2017 roku grono członków powiększyło się o 10 kolejnych pszczelarzy.

Krakowskie Miodobranie


Największym przedsięwzięciem realizowanym przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich jest organizacja Święta Pszczelarzy Krakowskich pod nazwą „Krakowskie Miodobranie”. Impreza ta początkowa miała charakter kameralny i po raz pierwszy zorganizowana została w 1993r. w prywatnej pasiece Pana Kazimierza Żółtego na krakowskim Bieżanowie. Celem tego spotkania była popularyzacja wiedzy o pszczołach, produktach pszczelich, ich właściwościach i możliwościach wykorzystania w diecie człowieka. Kolejne „Miodobrania” odbywały się na terenie przy kościele Matki Bożej Królowej Polski na Woli Justowskiej, gdzie proboszczem wówczas był kapelan Zrzeszenia Ksiądz Stanisław Kolarski. Po pożarze kościoła w 2002 roku „Krakowskie Miodobranie” przeniosło się na Plac Wolnica. Warunki wynikające z lokalizacji umożliwiły dynamiczny rozwój tej imprezy. Obecnie Święto Krakowskich Pszczelarzy na stałe wpisane jest w kalendarz miejskich imprez, jest chętnie odwiedzane przez turystów odwiedzających Kazimierz oraz mieszkańców Krakowa. Program imprezy jest zróżnicowany i skierowany do wszystkich grup wiekowych. Począwszy od małych dzieci, a skończywszy na seniorach.

Stałymi punktami programu Krakowskiego Miodobrania są: wystawa edukacyjna „Pszczoły mówią do nas”, korowód z Rynku Głównego na plac Wolnica „Parada Pszczół”, akcja krwiodawstwa „Krwiobranie”, gra miejska „Odkrywamy tajemnice pszczół”, uroczyste pasowanie młodych pszczelarzy. Nowościami od 2017 roku są: coroczne sadzenie miododajnego drzewa, start rajdu w obronie pszczół oraz gry i zabawy prowadzone przez Urząd Miasta Krakowa oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach projektu „Pasieka Kraków”. Podczas „Miodobrania” prowadzony jest również kiermasz produktów pszczelich pochodzących bezpośrednio z pasiek członków Zrzeszenia. Ta forma nabycia produktów z ula cieszy się wśród mieszkańców i turystów dużą popularnością. Konsumenci miodu dzięki „Miodobraniu” mają możliwość nabycia nieprzetworzonego, pochodzącego z naszego regionu, zdrowego miodu, a jednocześnie poznania pszczelarzy oraz tajników pracy w pasiekach.

Serdecznie zapraszamy!