Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
17-08-2021

/  Dodatkowa refundacja na sprzęt i na leki


Osoby, które skorzystały z dodatkowej refundacji (czerwiec 2021) na sprzęt pszczelarski, wędrowny oraz na leki zapraszam do klubu przy ul. Kołłątaja 14/11 we wtorek 24 sierpnia w godzinach 18:00-19:00 w celu podpisania umów i dostarczenia dokumentów.

Wszystkich tych, którzy wysyłali faktury na dodatkowy sprzęt drogą elektroniczną proszę o dostarczenie dwóch kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz dwóch wydruków potwierdzenia przelewu.

Sekretarz 

Monika Leleń
 
powrót