Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
02-06-2018

/  Informacje na temat RODO


 Drodzy Pszczelarze, członkowie Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich
 
25 maja tego roku w Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana/Firmy  dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
 
Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich z siedzibą przy ul. Kołłątaja 14/11, 31-502 Kraków, jako administrator przetwarza dane swoich członków w celach związanych z realizacją celów statutowych.

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma szczegółowymi informacjami poniżej:
 
1.Nasze dane kontaktowe to:

biuro@zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl

www.zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl 

tel. 604-170-725 Sekretarz, 504-644-642 Prezes.

2. Pani/Pana/Firmy dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dane są przechowywane w sposób bezpieczny, bez dostępu do nich osób niepożądanych

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo sprzeciwu.

4. Państwa dane kontaktowe przekazywane są do:
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie z siedzibą przy Placu Szczepańskim 8, 31-011 Kraków oraz do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Dane przekazywane są w celu realizacji projektów unijnych.
Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, w celu realizacji szeroko pojętej współpracy Zrzeszenia z miastem.
 
Z poważaniem,
Zarząd Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich
 
powrót