Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
24-01-2024

/  Informacja o Walnym Sprawozdawczo - Wyborczym Zebraniu Członków ZPK


Pszczelarki i Pszczelarze

Zarząd Zrzeszenia zgodnie z paragrafem 31 pkt 1 Statutu Zrzeszenia podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zebrania Członków na niedzielę 3 marca 2024 na godzinę 9.00 w sali wykładowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH przy al. Adama Mickiewicza 30/24 w Krakowie w budynku B-6 (miejsce naszych comiesięcznych zebrań).

W dniu 28 lutego w godzinach od 18:00 do 19:00 w Klubie przy ul. Kołłątaja, będą udostępnione dokumenty finansowe naszej organizacji. Zapraszamy zainteresowanych.

Będzie to Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. Odbędzie się w ramach marcowego zebrania.

Porządek obrad zamieszczony jest poniżej:
 
powrót