Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
06-05-2023

/  Dopłaty do przezimowanych rodzin

Od 01.04.2023 do 31.05.2023 trwa nabór wniosków o pomoc finansową do przezimowanych rodzin pszczelich.


Od 1 kwietnia 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rynku Rolnego rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Kwota na rodzinę wynosi 50 zł.

Nabór potrwa do 31 maja 2023 r.

Zgodnie z przepisami beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

- któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP

- który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu (link poniżej) opracowanym i udostępnionym przez Agencję do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie do dnia 31.05.2023 r.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc (wniosek w formacie pdf w zakładce "do pobrania" lub klikając TUTAJ).

2. zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

3. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie ARIMR klikając TUTAJ
link do wniosku na przezimowane rodziny pdf znajdziecie TUTAJ
link do wniosku na przezimowane rodziny excel znajdziecie TUTAJ
instrukcję wypełniania wniosku znajdziecie TUTAJ
 
powrót