Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
30-12-2022

/  REFUNDACJE 2023 - numer EP

W roku 2023 zmieniają się wytyczne dotyczące wymogów, które będzie trzeba spełnić, aby skorzystać z refundacji sprzętu pszczelarskiego, leków, matek pszczelich i odkładów.


Pszczelarki i Pszczelarze,

w roku 2023 zmieniają się wytyczne dotyczące wymogów, które będzie trzeba spełnić, aby skorzystać z refundacji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Jedną z wytycznych jest posiadanie numeru identyfikacji producenta (to taki rolniczy pesel) tzw. numer EP. Osoby, planujące skorzystać z refundacji w roku 2023, muszą dostarczyć numer EP do kol. Sekretarz Moniki Leleń do dnia 31 stycznia 2023 (wyłącznie mailowo na adres: biuro@zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl). W mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru.

CO TRZEBA ZROBIĆ ABY UZYSKAĆ NUMER EP?

Należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wpis do ewidencji producentów w celu nadania numeru identyfikacyjnego, (osobiście, epuapem lub za pośrednictwem poczty). Wniosek składamy w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wykaz biur powiatowych wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej ARiMR.

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz instrukcją wypełnienia wniosku jest dostępny na stronie internetowej ARiMR. Poniżej znajduje się link do tego miejsca.

Wniosek jest prosty, a jego uzupełnienie zajmuje ok 10 minut. Punktem we wniosku, który budzi wątpliwości jest punkt 03. Rodzaj producenta. W tym miejscu należy zaznaczyć “producent rolny”.
 
powrót