Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
29-03-2022

/  Refundacje na sprzęt pszczelarski i wędrowny


Zapraszam do podpisania umów na sprzęt pszczelarski i wędrowny podczas Zebrania w niedziele 3 kwietnia 9:00-11:00. Przy podpisywaniu umów proszę o dostarczenie kopi RHD lub SB potwierdzonej za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem. Kopie dostarczane w latach ubiegłych zostały przekazane do KOWR.

Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą w wyznaczonym dniu przyjechać na zebranie proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny
biuro@zrzeszeniepszczelarzykrakowskich / 604-170-725

Do umowy będzie dołączona szczegółowa informacja o tym, jakie dokumenty należy przygotować do jej rozliczenia oraz w jakim terminie należy je dostarczyć.

Dodatkowe informacje:
- każdy pszczelarz zamawia sprzęt samodzielnie u producenta,
- faktura za sprzęt nie może mieć daty wcześniejszej niż data podpisania umowy,
- płatność za sprzęt musi być wykonana w formie elektronicznej (przelew, płatność kartą, itp.),
- kwota na fakturze nie może być wyższa niż kwota podana w umowie,
- proszę zadbać o to, aby na fakturze nie było pozycji dotyczącej kosztów wysyłki,

Do zobaczenia

Sekretarz Monika Leleń
Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich
 
powrót