Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
08-03-2022

/  Ubezpieczenie OC pasieki


Pszczelarki i Pszczelarze,

została już zawarta umowa ubezpieczenia OC pasiek stacjonarnych i wędrownych na rok 2022.
W związku z powyższym można już ubezpieczać swoje pszczoły. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

Aby pasieka była objęta ubezpieczeniem OC należy dokonać opłaty do 30 kwietnia 2022 r. na konto Zrzeszenia

NR KONTA 78 8804 0000 0050 0500 0822 0001


w tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko + typ pasieki (wędrowna lub stacjonarna) oraz ilość lokalizacji

PRZYKŁADY:
Jan Kowalski_stacjonarna_x_2
lub
Jan Kowalski_wędrowna_x_3
lub
Jan Kowalski_stacjonarna_x_3, wędrowna_x_2

Wysokość składki wynosi 5 zł od jednej lokalizacji pasieki stacjonarnej. Jeżeli nasza pasieka stacjonuje w 2 lokalizacjach opłata wynosi 10 zł, jeżeli w trzech 15 zł.

W przypadku pasieki wędrownej wysokość składki wynosi 10 zł od jednej lokalizacji. Jeżeli pasieka wędrowna znajduje się na różnych pożytkach i w różnych lokalizacjach składka dotyczy każdej lokalizacji oddzielnie i jest sumowana.
Dwie lokalizacje 20 zł, trzy lokalizacje 30 zł.

                                                                                z poważaniem
                                                                            Sylwester Bełtowicz
 
powrót