Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Co przed nami

27 Krakowskie Miodobranie

4-6 września 2020 r.
Plac Wolnica, Kraków

„Krakowskie Miodobranie” to cykliczna, coroczna impreza, organizowana nieprzerwanie od dwudziestu pięciu lat przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich. W tym roku „Miodobranie” odbywa się w drugi weekend września (piątek-niedziela, 4-6 Września), tradycyjnie na Placu Wolnica, rynku przy dawnym ratuszu krakowskiego Kazimierza.

Głównym celem imprezy jest popularyzacja wiedzy na temat pszczelarstwa oraz środowiska naturalnego, w którym żyją pszczoły, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych oraz umożliwienie mieszkańcom Krakowa nabycia produktów pszczelich bezpośrednio od lokalnych pszczelarzy. Impreza jest dobrze znana i lubiana przez mieszkańców Krakowa, którzy w czasie jej trwania mają możliwość uzyskania fachowych porad i informacji na temat zasad stosowania produktów pszczelich oraz ich właściwości.