Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Co przed nami

25 Jubileuszowe Krakowskie Miodobranie

7-9 września 2018 r.
Plac Wolnica, Kraków

„Krakowskie Miodobranie” to cykliczna, coroczna impreza, organizowana nieprzerwanie od dwudziestu czterech lat przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich. W tym roku „Miodobranie” odbywa się w pierwszy weekend września (piątek-niedziela, 7-9.IX), tradycyjnie na Placu Wolnica, rynku przy dawnym ratuszu krakowskiego Kazimierza.W tym roku doniosłości wydarzeniu doda fakt, że jest to jubileuszowe 25 już Krakowskie Miodobranie.

Głównym celem imprezy jest popularyzacja wiedzy na temat pszczelarstwa oraz środowiska naturalnego, w którym żyją pszczoły, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych oraz umożliwienie mieszkańcom Krakowa nabycia produktów pszczelich bezpośrednio od lokalnych pszczelarzy. Impreza jest dobrze znana i lubiana przez mieszkańców Krakowa, którzy w czasie jej trwania mają możliwość uzyskania fachowych porad i informacji na temat zasad stosowania produktów pszczelich oraz ich właściwości.

Z roku na rok Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich kładzie coraz większy nacisk na aspekt edukacyjny imprezy, czego wyrazem są dwie wystawy towarzyszące Miodobraniu. Jedna z nich to wystawa edukacyjna pt. „Pszczoły mówią do nas”, opisuje życie i rozwój pszczół, ich zachowania i przystosowania ewolucyjne, a także zagrożenia we współczesnym środowisku ich występowania. Druga to „Pszczoły w mieście”, która przybliża znaczenie owadów zapylających w ekosystemie miejskim jednocześnie prezentuje krakowskie miejskie pasieki.