Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Ciekawe wydarzenia


PSZCZOŁY UCZĄ DZIECI SEGREGACJI ŚMIECI

Podczas miodobraniowego weekendu na Placu Wolnica swój finał będzie miał projekt z zakresu edukacji ekologicznej realizowany przez Zrzeszenie w ramach środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pt. „Pszczoły uczą dzieci segregacji śmieci – edycja II”. Najmłodsi wezmą udział w zabawie edukacyjnej uczącej segregacji śmieci. Zadaniem uczestników będzie uporządkowanie i posegregowanie śmieci w zaaranżowanej na placu „zaśmieconej pasiece”. Ponadto każdy, kto przyniesie na Miodobranie plastikowe nakrętki będzie mógł je wymienić na rośliny miododajne.

GRA MIEJSKA - PRACOWITY JAK PSZCZOŁA

Serdecznie zapraszamy dzieci z opiekunami oraz młodzież do udziału w grze miejskiej "Pracowity jak pszczoła". Podczas gry będziesz mógł wcielić się w pszczołę robotnicę i poznasz fascynujące życie pszczelej rodziny. Na każdego komu uda się wykonać wszystkie zadania czeka słodka nagroda. Udział w grze jest bezpłatny. Zapraszamy!

 PARADA PSZCZÓŁ

Integralną częścią Krakowskiego Miodobrania jest „Parada Pszczół”, podczas której dzieci i dorośli przebrani w stroje pszczelarskie oraz z motywami pszczelimi prezentują się na płycie Rynku Głównego, skąd w rytm zespołu „Batucada” następuje przemarsz na Plac Wolnica. Parada Pszczół jest atrakcją turystyczną kierującą zainteresowanie turystów i mieszkańców miasta na miejsce głównych wydarzeń na Placu Wolnica. Za najciekawsze przebranie o tematyce pszczelej przewidziane są nagrody rzeczowe.


UROCZYSTE PASOWANIE MŁODYCH PSZCZELARZY

Miodobranie, które jest Świętem Pszczelarzy Krakowskich jest też okazją do uroczystego pasowania nowych pszczelarzy. Zgodnie z wieloletnią tradycją Zrzeszenia uroczyste wprowadzenie w poczet członków Zrzeszenia ma miejsce raz w roku, w niedzielę pierwszego weekendu września. Tej tradycji stanie się zadość również podczas 25 Krakowskiego Miodobrania. 

WYSTAWY O PSZCZOŁACH TOWARZYSZĄCE MIODOBRANIU

Wystawa „Pszczoły w mieście” prezentowana będzie od 13.08.2018 do 27.08.2018 na Placu Szczepańskim.
Wystawa „Pszczoły mówią do nas” prezentowana będzie od 27.08.2018 do 9.09.2018 na Placu Wolnica.

Wystawy edukacyjne pt. „Pszczoły mówią do nas” oraz „Pszczoły w mieście” są częścią „Krakowskiego Miodobrania”.

„Pszczoły mówią do nas”


Tytuł wystawy nawiązuje do interakcji pomiędzy pszczołami i człowiekiem, pokazując jak za pośrednictwem pszczoły miodnej możemy zorientować się w skutkach zmian w środowisku naturalnym.

Wystawa składa się z 20 kolorowych plansz przedstawiających w syntetyczny i przystępny sposób ciekawe informacje o życiu pszczół, ich biologii, zachowaniach, środowisku występowania, a także wiedzę o produktach pszczelich i ich właściwości zdrowotnych. Formę poszczególnych plansz opracowano w sposób zapewniający przyciągnięcie uwagi dzieci i młodzieży (kolorowe, dowcipne wizerunki pszczół w różnych fazach aktywności). Jednocześnie treść opisów pozwala na przekazanie widzowi ciekawej wiedzy, na wysokim poziomie merytorycznym. Końcowy fragment wystawy daje możliwość zweryfikowania niektórych obiegowych, często błędnych opinii na temat produktów pszczelich oraz zachowań człowieka w interakcji z pszczołami.

Twórcami wystawy są pszczelarze-praktycy zajmujący się od lat nie tylko hodowlą pszczół w pasiekach produkcyjnych, ale też wymagającą wiedzy specjalistycznej hodowlą matek pszczelich.

„Pszczoły w mieście”


Wystawa jest uzupełnieniem folderów wydanych przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich, których treści przybliżają życie pszczół w mieście. Zarówno foldery, które będą rozdawane m. in.: podczas Krakowskiego Miodobrania, jak i wystawa nawiązują do rozwijającego się w ostatnich latach trendu miejskiego pszczelarstwa.

Urząd Miasta Krakowa w 2017 założył pierwszy w Polsce zespół miejskich pasiek na dachach budynków użyteczności publicznej. Realizacja projektu w części związanej z założeniem pasiek oraz opieka nad miejskimi pszczołami została powierzona Zrzeszeniu Pszczelarzy Krakowskich. Wystawa oraz foldery doskonale uzupełniają działania edukacyjne oraz promocyjne, jakie prowadzi Gmina Kraków poprzez projekt „Pasieka Kraków”.

Wystawa składa się z 10 plansz, które przedstawiają m. in.: łańcuch troficzny miejskiego ekosystemu, którego istotnym ogniwem są pszczoły, ciekawostki z życia pszczół oraz miejskie pasieki i pszczelarzy opiekującymi się miejskimi pszczołami.

KRWIOBRANIE

„Krwiobranie” jest częścią „Krakowskiego Miodobrania” - cyklicznej, corocznej imprezy, organizowanej nieprzerwanie od dwudziestu czterech lat przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich na Placu Wolnica i Rynku Głównym w Krakowie (7-9.IX.2018 r.). W ramach „Krwiobrania” członkowie Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich, osoby z ich rodzin oraz wszyscy chętni będą oddawa
krew na potrzeby krakowskich szpitali.

Zarówno naturalny miód pszczeli, jak i krew ludzka są substancjami o szczególnych właściwościach, których nie da się należycie zastąpi
sztucznymi zamiennikami. Dla superorganizmu, którym jest rodzina pszczela, miód stanowi nośnik energii i życia, podobnie jak krew dla organizmu ludzkiego. Bez odpowiednich zapasów miodu rodzina pszczela nie jest w stanie prawidłowo funkcjonowa, a wręcz w ogóle przetrwa. Podobnie organizm ludzki bez krwi, której zapasy w krakowskich szpitalach są dramatycznie niskie.

Organizując akcję krwiodawstwa w ramach „Krakowskiego Miodobrania” Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich stara się zwróci
uwagę na powyższy problem oraz odpowiada na apele środowiska medycznego o zwiększenie zapasów w bankach krwi.

Chętnych do oddania krwi zapraszamy dnia 8.09.2018 r. (sobota), w godzinach 10:00 - 15:00 na Plac Wolnica do specjalnego krwiobusu, gdzie czekać będą pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Wszyscy dawcy otrzymają specjalne kupony rabatowe uprawniające do 10% rabatu na kiermaszu produktów pszczelich podczas 25 Krakowskiego Miodobrania oraz w restauracji Piwnica Wolnica. Dodatkowo dawcy, którzy są pszczelarzami wezmą udział w losowaniu miodarki.

SADZENIE DRZEWA MIODODAJNEGO

W tym roku po raz drugi będziemy uroczyście sadzić drzewo miododajne. W zeszym roku była to Lipa Drobnolistna posadzona w Parku Jordana. Nektar wytwarzany przez kwiaty tego gatunku jest jednym z ważniejszych źródeł pokarmu dla pszczół i innych owadów zapylających. Lipa jest drzewem doskonale radzącym sobie w warunkach miejskich. Ze względu na długość życia drzewo to może nawet przez kilkaset lat stanowić źródło pożytku nektarowego i pyłkowego. 

Krakowscy pszczelarze na pamiątkę kolejnych edycji Krakowskiego Miodobrania począwszy od roku 2017 będą sadzić na terenie miasta drzewo miododajne.
Drzewo było posadzone w Parku Jordana dnia 31 sierpnia 2017 o godzinie 11.00 wspólnie przez Pana Tadeusza Trzmiela Wiceprezydenta Miasta Krakowa oraz Przemysława Szeligę Prezesa Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich. Wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich ma zachęcać do wykorzystywania roślin miododajnych podczas nasadzeń na terenie miasta.

Trwały ślad, jaki pszczelarze chcą pozostawiać po każdym Miodobraniu wpisuje się w założenia miejskiego projektu „Pasieka Kraków”, którego partnerem jest Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowkich.