Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich
26-08-2017

/  Krwiobranie

Zapraszamy do naszej akcji krwiodawstwa, którą organizujemy 2 września w sobotę w godzinach 10-15 na Palcu Wolnica w trakcie 24. Krakowskiego Miodobrania.


Zarówno naturalny miód pszczeli, jak i krew ludzka są substancjami o szczególnych właściwościach, których nie da się należycie zastąpić sztucznymi zamiennikami. Dla superorganizmu, którym jest rodzina pszczela, miód stanowi nośnik energii i życia, podobnie jak krew dla organizmu ludzkiego. Bez odpowiednich zapasów miodu rodzina pszczela nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować, a wręcz w ogóle przetrwać. Podobnie organizm ludzki bez krwi, której zapasy w krakowskich szpitalach są dramatycznie niskie.

Organizując akcję krwiodawstwa w ramach „Krakowskiego Miodobrania” Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich stara się zwrócić uwagę na powyższy problem oraz odpowiada na apele środowiska medycznego o zwiększenie zapasów w bankach krwi.

Chętnych do oddania krwi zapraszamy dnia 2.09.2017 r. (sobota), w godzinach 10:00 - 15:00 na Plac Wolnica do specjalnego krwiobusu, gdzie czekać będą pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Wszyscy dawcy otrzymają specjalne kupony rabatowe uprawniające do 10% rabatu na kiermaszu produktów pszczelich podczas 24. Krakowskiego Miodobrania oraz w restauracji Piwnica Wolnica. Dodatkowo dawcy, którzy są pszczelarzami wezmą udział w losowaniu miodarki.
 
powrót